Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Filosofisch Café
Staat van Verwarring
met Ad Verbrugge
Ad Verbrugge
Foto: © Ad Verbrugge
Op zondag 27 februari 2011 om 14.00 uur zal filosoof, politiek activist en musicus Ad Verbrugge in de Huiskamer van Loenz in Vlaardingen een inleiding houden over zijn nieuwe boek ‘Staat van Verwarring’. De toegang is gratis.
Zijn nieuwe boek ‘Staat van verwarring’ is een verdere en meer systematische doordenking van de problematiek uit zijn populair-filosofische essaybundel ‘Tijd van onbehagen’. Met dit boek, waarin hij de problemen van de westerse samenleving analyseert als een 'cultuur op drift', namelijk weg van traditionele (gezins)waarden, schaarde hij zich ogenschijnlijk in de traditie van christelijke en conservatiefrechtse stromingen.
Door Verbrugge's afkeer van het liberalisme en de vrije markt is het echter lastig om hem in te delen bij politiek rechts. Zijn kritiek op de managementcultuur in het bedrijfsleven en de aantasting van de beroepseer die daarvan volgens hem het gevolg is, maken hem eerder links, getuige onder andere de bijval van oud-SP-leider Jan Marijnissen, die opmerkte dat hij Verbrugge graag als minister van Onderwijs zou zien. Verbrugge zelf acht zich echter niet links of rechts, maar een aanhanger van het comunitarisme.
Ad Verbrugge studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1999 op zijn proefschrift 'De verwaarlozing van het zijnde', waarin hij Sein und Zeit, het centrale werk van Martin Heidegger, met specifieke aandacht voor de notie van het 'Dasein', grondig doorlichtte
Ad Verbrugge is thans universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam; daar doceert hij sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie. Hij geniet veel populariteit bij studenten. Zowel aan de Universiteit Leiden als aan de Vrije Universiteit werd hij verkozen tot beste docent van het jaar.
Zijn werk, dat zich veelal in de traditie van Aristoteles, Hegel, Spengler en Heidegger nestelt, richt zich daarnaast ook op de actualiteit. In zowel zijn filosofische teksten als in zijn artikelen in kranten en tijdschriften schuift hij aan bij het normen en waardendebat.
Verbrugge is voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). BON opende aanvankelijk de frontale aanval op 40 jaar onderwijsbeleid van met name de PvdA. Volgens BON moet eerst maar eens worden aangetoond dat onderwijsvernieuwingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn (en ligt de bewijslast bij de vernieuwers), voordat gevestigde onderwijsmethoden mogen worden afgedankt
Op 27 augustus 2006 trad Verbrugge op in het programma Zomergasten van de VPRO, en bleek toen fan van het werk van Bob Dylan en David Bowie. Ook bleek hij naast filosoof en vakbondsman een musicus te zijn. Hij speelt gitaar en zong lange tijd in de Leidse rockband DUSK. In zijn liedteksten geeft hij op een meer poëtische wijze uiting aan dezelfde gedachten en gevoelens die ten grondslag liggen aan zijn boeken en essays. In september 2008 verscheen van hem Taking The Time (onder de naam Crossing Bridges te vinden op Youtube en Vimeo). In samenwerking met Hans Eijkenaar heeft Ad Verbrugge onlangs als musicus aan een eigen album gewerkt.
Datum: zondag 27 februari 2011 14:00u
Welkom vanaf: 13:30u
Eindtijd (plm): 17:00u
Muziek: Corvin & Howard
Locatie:
Loenz, Markt 21
Kosten:
Entree gratis
Informatie op Wikipedia: wikipedia
Beter Onderwijs Nederland: beteronderwijsnederland.nl
Flyer: Buitenkant   Binnenkant
foto Ad Verbrugge
Foto: © Ad Verbrugge