Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Filosofisch CafÚ
Media & Allerdaagsheid
Door Robin van den Akker
Robin van den Akker
Foto: © Robin van den Akker
Nu het internet en de mobiele telefoon alomtegenwoordig en alledaags zijn geworden, dient de volgende verschuiving in het medialandschap zich alweer aan: het mobiele internet.
Hoewel de ontwikkeling van diensten, toepassingen en applicaties nog in de kinderschoenen staat, wordt nu al duidelijk dat de sociale en culturele implicaties van het mobiele web niet simpelweg zijn te voorspellen door de gebruikspraktijken van de mobiele telefoon en van het internet naast elkaar te leggen en bij elkaar op te tellen. Het mobiele internet zal een geheel eigen dynamiek kennen. In de komende jaren zullen vooral onze ervaringen van en gedragingen in de grootstedelijke publieke ruimte in sterke mate worden be´nvloed door het mobiele internet. In zijn lezing zal Robin van den Akker daarom het mobiele internet niet alleen in cultuurhistorisch perspectief plaatsen, maar ook een verkennende blik op de nabije toekomst werpen. Hierbij zullen uiteenlopende fenomenen als sociale netwerken en virtuele gemeenschappen, smart mobs en flash mobs, virtual reality en augmented reality dienen om de veranderende wijze waarop wij in de openbare ruimte zijn te contextualiseren.
Robin van den Akker is cultuurhistoricus en cultuurfilosoof. Hij is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt momenteel aan een proefschrift over het mobiele internet, met als werktitel: (re)mediating public space: urbanity, everyday life and new mobile media practices
De muzikale intermezzo's tijdens dit Filosofisch Café zijn van Richard Beukelaar, een singer-songwriter, die met zijn akoestische gitaar het dak eraf rockt, dan wel zijn publiek muisstil krijgt. Zijn teksten zijn veelal autobiografisch, of ge´nspireerd door de dingen om hem heen.
Datum: zondag 31 januari 2010 14:00u
Locatie:
De Hommel
Muzikale intermezzo's: Richard Beukelaar (zie Richard Beukelaar op YouTube)