Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Lezing
Wat is spiritualiteit?
Door Annelies Oosterhoff
Annelies Oosterhoff
Foto: © Annelies Oosterhoff
In onze huidige, door economisch denken gedomineerde westerse wereld wordt 'spiritualiteit' door velen als een bijzonder 'iets' gezien dat men moeilijk onder woorden kan brengen. Als het al wordt benoemd en omschreven dan verbindt men het vaak aan de filosofische, religieuze of esoterische stroming die men aanhangt. Men positioneert spiritualiteit dan in het denken. Er zijn ook andere positioneringen. Voor sommigen is spiritualiteit verbonden met het toepassen van technieken, zoals meditatie en yoga. Hierbij wordt spiritualiteit gepositioneerd in het doen. Voor weer anderen is spiritualiteit een ervaring die niet kan worden omschreven. Hier is sprake van een positionering in het zijn.
In alle drie genoemde positioneringen of beslotenheden kunnen we ons afvragen welke de aard en de kenmerken zijn van spiritualiteit. Is de aard eenheid? Of dualiteit? Of allebei? Wordt spiritualiteit gekenmerkt door tijdelijkheid? Of is het er altijd? Moet je er iets voor doen? Of juist niet?

Op deze vragen zal Annelies Oosterhoff ingaan in een lezing van Kronoz. Zij rondt dit jaar een proefschrift af over business-spiritualiteit, waarin de vraag naar spiritualiteit in het zakendoen centraal staat. In haar onderzoek gaat zij in op de essentie (de grond), aard (het pad) en manifestatie (de vrucht) van natuurlijke organisaties. Natuurlijke organisaties kenmerken zich doordat zij 'leven', vitaal zijn. Voorbeelden van natuurlijke organisaties zijn alle internationale ondernemingen, alle kleine bedrijven, alle gezinnen, echtparen en individuele mensen. Elke natuurlijke organisatie bezit een eigen, unieke energie, een eigen licht, dat de uiting is van de eigen spiritualiteit. Dit licht schijnt altijd en overal. Echter waar het denken de werkelijkheid domineert wordt dit licht niet gezien en de energie niet ervaren. Vooral als ons denken vastgeroest raakt, ontstaat een werkelijkheid als onder sluierbewolking. Zodra dan alsnog het eigen licht wordt gezien, ontstaat weer leven. Spiritualiteit is dus het licht van onze wereld. Onze rol is het om dit te zien, te doorzien en te ervaren.

Annelies Oosterhoff is geboren in Schiedam (1952) en getogen in Vlaardingen en woont daar nog steeds. Ze geeft enkele malen per jaar retraites en confrontatiedagen met onze persoonlijke sluierbewolking en is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als wetenschappelijk onderzoeker.
Datum: woensdag 13 oktober 2010 20:00u
Locatie:
Loenz