Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: Bach en het Getal

Kees van Houten
Kees van Houten
Op woensdagavond 8 mei 2013 geeft Kees van Houten voor Kronoz een lezing over Bach en het Getal. In deze lezing wordt de eeuwenoude relatie muziek - kosmos - getal uitgediept, zoals die zich sinds Pythagoras ('Harmonie der Sferen') tot in de Barok heeft ontwikkeld en uiteindelijk bij Johann Sebastian Bach zijn absolute hoogtepunt vond.
In alle oude wijsheidstheorieŽn, vanaf de leer van Pythagoras tot en met de septem artes liberales uit de 17e en 18e eeuw, behoorden de getallenleer (aritmetica) samen met de kosmologie en de muziek, tot de belangrijkste pijlers van een levensbeschouwing die in alle verschijnselen een samenhang probeerde te ontdekken en die als doel had het bereiken van een hoger en harmonischer bewustzijnsniveau.
De Bijbeltekst uit Salomo"s wijsheid īAlles hebt Gij naar maat, getal en gewicht geordendī werd voor de PythagoreeŽrs tot een lijfspreuk: Het wezen der dingen zijn de getallen. Kosmische orde is gebaseerd op getalsverhoudingen en kan daarin worden uitgedrukt. Plato en Aristoteles zagen in het getal de heerser van vormen en ideeŽn, de maatstaf en het kunstzinnige verstand van de wereldbouwende Godheid.
In de Middeleeuwse kunst, de Renaissance en in de Barok vormde bovengenoemde Bijbeltekst hét uitgangspunt voor de kunstenaar bij het scheppen van zijn creaties. Zo zitten de bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, maar ook de muziek uit die tijd, vol met verborgen getalsymboliek.
Al sinds 1972 houdt Kees van Houten zich, samen met Marinus Kasbergen, docent theorie der muziek aan het Brabants Conservatorium te Tilburg, intensief bezig met het zoeken naar getalsymboliek in het werk van Johann Sebastian Bach. Hun studie resulteerde in het schrijven van het boek "Bach en het getal", dat in 1985 bij de Walburg Pers te Zutphen verscheen . In 1989 verscheen bij dezelfde uitgeverij "Bach, die Kunst der Fuge en het getal". Beide boeken werden in het Frans vertaald. Een Duitse vertaling is in voorbereiding.
Kees van Houten gaf al veel inleidende lezingen en cursussen over de essentie van dit onderwerp, zowel in Nederland als ook in BelgiŽ, Frankrijk, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en Canada.
De lezing is begrijpelijk voor zowel de vakman als de leek en wordt verlucht met klinkende muziekvoorbeelden.
Datum: woensdag 8 mei 2013 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis