Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: Antroposofie en het christendom
door
Cees van der Kroef
Cees van der Kroef

Foto: © Cees van der Kroef

De lezing
Met de antroposofie is er een geheel nieuwe interpretatie van het christendom op gang gekomen. De 'gewone' theologen benaderen het christendom meestal van de historische en tekstkritische kant, waardoor de nadruk op een abstracte en intellectualiserende analyse is komen te liggen, hetgeen vaak een vervreemdend effect heeft op het godsdienstige aspect van de godsdienst als zodanig.
Rudolf Steiner heeft met zijn geesteswetenschappelijk onderzoek echter een heel andere benadering op gang gebracht, waardoor het mogelijk is toegang te krijgen tot de toenmalige actuele werkelijkheid van het leven van Jezus Christus.
We kunnen veel meer aan de weet komen over het leven van Jezus van voor de doop in de Jordaan, wat er zich precies heeft afgespeeld bij de opwekking uit de dood van Lazarus, enz. Hierdoor valt er veel meer te overwegen bij de teksten van de evangeliŽn en de Openbaring van Johannes. Bovendien blijkt dat het christendom niet zo maar een godsdienst onder de andere godsdiensten is en dat de kosmische kant een belangrijke rol speelt. Het ligt in de bedoeling om tijdens de lezing over deze onderwerpen een open gesprek te beginnen.
Cees van der Kroef
Cees van der Kroef is gepensioneerd psychiater, die gedurende vele jaren van zijn leven medewerking heeft verleend aan de ontwikkeling van de antroposofie. Na aanvankelijk in Amsterdam gevestigd te zijn geweest, vervulde hij gedurende10 jaar de functie van directeur van de Rudolf Steiner Kliniek in Den Haag, waar hij verder tot aan zijn pensioen vrijgevestigd werkzaam is geweest. Hij heeft jarenlang een felle strijd gevoerd tegen de blinde manipulatie door de farmacologische industrie en de zogenaamde biologische psychiatrie.
Datum: woensdag 14 mei 2014 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis