Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

College
Lezing: Filosofische stromingen in China
door
Monique Groeneveld
Monique Groeneveld

Foto: © Confucius

Confucianisme
Het Confucianisme is een ethisch-filosofisch systeem, geformuleerd door de Chinese geleerde Confucius (551-479 v.Chr.) en behandelt onder andere politieke en staatsideologische onderwerpen en regels voor het maatschappelijk verkeer.
Taoïsme
Het Taoïsme is het meest bekend door de Tao Te Tjing, een klein boekwerkje over de Tao, geschreven door Lao Zi ( 600 v.Chr.) Vrij vertaald betekent Tao 'De Weg' en het heeft drie betekenissen: de natuurlijke wereld, spontane bevrijding van sociale conventie, en de absolute werkelijkheid. Tao duidt op het ordenend principe in het Universum, dat ervoor zorgt dat alles verloopt zoals het verloopt.
Boeddhisme
Het @bChinese Boeddhisme@/b vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme dat in India is ontstaan als de leer van Boeddha of Boeddha Sakyamuni, zoals hij ook wel wordt genoemd. Het @bIndiase Boeddhisme@/b werd nadat het in China was geïntroduceerd, onder andere beïnvloed door het Taoïsme en lokale religies. Er zijn in China nieuwe varianten ontwikkeld.
Invloed in het moderne China
Deze filosofische stromingen kenden een grote bloeiperioden in het verleden, maar nog steeds hebben zij grote invloed op het doen en laten van de mens in het moderne China. Het Confucianisme en Taoïsme zijn van oorsprong Chinees en stammen beide ongeveer uit dezelfde periode, namelijk vijf zes eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Het Chinese Boeddhisme stamt uit de eeuwen kort na Chr. en is oorspronkelijk afkomstig uit India.
Datum: donderdag 14 februari 2008 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk
Kosten:
Entree gratis