Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: De eeuwige mens
door
Monique Wortelboer
Over het onderwerp
Reïncarnatie is geen idee, maar een werkelijkheid die kan worden ervaren en onderzocht. In onze tijd zien steeds meer mensen spontaan beelden uit vorige levens. Of ze hebben ervaringen met de eeuwig doorgaande lijn van de ziel door het contact met gestorvenen of een bijna-doodervaring. Deze ervaringen en contacten veranderen de mens in zijn beleving van de werkelijkheid. En ook in zijn visie op zichzelf en op zijn medemens. Het integreren van de meer geestelijke lagen van het bestaan opent nieuwe perspectieven en mogelijkheden. De ziel krijgt toegang tot een groter waarheidsgehalte van de werkelijkheid, waardoor dingen duidelijker worden. Bijvoorbeeld wat er in een samenleving die er een virtuele werkelijkheid bij heeft gekregen, aan levensenergie verspild wordt.
Over Monique Wortelboer
Monique Wortelboer (1958) is moeder van vijf kinderen. Na een studie Franse taal en letterkunde, filosofie en een tiental jaren werkzaam geweest te zijn als docent, bestudeert zij gedurende de laatste decennia uitsluitend geesteswetenschap en doet ze onderzoek naar karma. Monique spreekt over de werkelijkheid van karma en reïncarnatie zoals die door haarzelf is ervaren en onderzocht. Begin april publiceert zij een boek (met bovenstaande titel) over dit onderwerp. Dit is het vierde boek in een serie waarin karma en reïncarnatie, maar ook de fenomenen van de etherische werkelijkheid, worden belicht. Gedurende de lezing zal zij, na een inleiding over haar werk en een toelichting op het boek, graag met de toehoorders in gesprek gaan.
Datum: woensdag 15 april 2015 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis