Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing
Akasha: Tao en I Ching
door Donna van der Steeg
Donna van der Steeg
Foto: © Donna van der Steeg
Tao en I Ching in de eeuwige veranderingsstroom, met het Tao Orakel als bewustzijnsinstrument
Op woensdag 21 december 2011 zal drs. Donna van der Steeg (psychologe, Tarot-beroepsprofessional, docente psychologie en psychosociaal therapeut) voor Kronoz een lezing geven en ervaring verzorgen over de Tao-levensstroming en de Wijsheid van de I Ching. Deze lezing is er een in de serie onderwerpen die betrekking hebben op het Akashaveld.
Tao, yin en yang en andere begrippen die aan de orde komen, zijn niet zichtbaar maar kunnen in zekere zin wel inzichtelijk gemaakt en verklaard worden. De ons omringende wereld en kosmos veranderen voortdurend. En in feite dient zich in ons eigen leven de verandering ook voortdurend aan. Er wordt in dit verband gesproken over een verandering via tegendelen, via yin en yang, zoals bijvoorbeeld vrouwelijk en mannelijk, donker en licht. Mensen worden gelukkig wanneer ze het appel dat door verandering op hen gedaan wordt, herkennen en erin meegaan. Als we er tegenin gaan, brengt dat stagnatie met zich mee die zich kan uiten in psychische en lichamelijke klachten. We voelen ons daar uiteindelijk niet wel bij.
De Tao-levensstroming werpt licht op onze relatie met het ons omringende Geheel, ook wel het Al genoemd. Hoe meer we ons bewust zijn van onze relatie met het totaal, des te meer harmonie kunnen we beleven.
Nu kunnen we ons deze vraag stellen: hoe verhouden we ons op dit moment met het Grotere Geheel dat ons omringt en waarvan we zelf ook deel uitmaken? Wat kan de Tao ons daarover vertellen en welke verandering is daar op grond van de wijsheid volgens de I Ching in te bespeuren?
Het instrument hiervoor vinden we in het Tao Orakel, ontwikkeld door Deva Padma, waarin zowel de Tao als de I Ching vertegenwoordigd zijn. Door een kaart te trekken kunnen we ontdekken waar we op dit moment staan in het Grotere Geheel en welke verandering er mogelijk is. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om een voorspelling, maar om inzicht en bewustwording. We gaan zien hoe we op basis hiervan ons persoonlijke leven kunnen afstemmen en in grotere harmonie kunnen brengen. Dit komt onszelf en onze omgeving ten goede.
Het programma van de avond is als volgt.
  • Uitleg over de Tao-levensstroming en de wijsheid van de I Ching
  • Uitleg over het Tao Orakel als instrument voor bewustwording van wat Tao en I Ching ons aanreiken
  • De link met het Akashaveld: het veld dat ontstaat wanneer mensen vanuit vertrouwen en met hun hartenergie een kaart nemen uit het voor hen uitgespreide dek. Het mysterie is dat mensen vrijwel altijd de 'juiste kaart' trekken. Er ontstaat kennelijk een energieveld tussen de uitgespreide kaarten en degene die ervoor zit. Er is sprake van een uitwisseling in energie.
  • Het trekken van een kaart uit het Tao Orakel Dek door de aanwezigen
  • Terugkoppeling van de getrokken kaart en gelegenheid om vragen te stellen
Datum: woensdag 21 december 2011 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
Markt 21
foto
foto