Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Lezing
Familieopstellingen - Vrij en toch verbonden.
door Anne Bijlsma
In het werk met familieopstellingen volgens de Duitse filosoof, pastor en psychotherapeut Bert Hellinger komen twee schijnbaar tegengestelde behoeften van de mens samen: de behoefte om je eigen weg te gaan en je eigen plek te vinden in het leven en de noodzaak van verbondenheid met anderen.
Daar doorheen loopt het verlangen van ieder mens om vrij te zijn.
In deze tijd van individualisme, waarin veel mensen zich bewust geworden zijn van de mogelijkheid om een eigen weg te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen geluk, is dit een actueel thema. Bert Hellinger zelf spreekt van toegepaste levensfilosofie.
Het individuele en het gemeenschappelijke kunnen in conflict komen in ons geweten. De vraag is of het dan nog gaat om goed en kwaad.
Familieopstellingen laten zien dat we onze onschuld kunnen bewaren in de verstrikking met het lot van een ander. Ingrijpende gebeurtenissen als een ongeluk of vroeg overlijden, verstoren de natuurlijke stroom van geven en nemen in families.
Waar de balans verstoord raakt, gaan mensen onbewust voor elkaar compenseren.
Persoonlijk merken mensen dat doordat ze weinig energie hebben of het gevoel er niet bij te horen. Of het gevoel een last te dragen die niet van hen is. Of men loopt in relaties of in het werk steeds weer tegen dezelfde problemen aan.
In opstellingen kom je in aanraking met deze 'natuurwetten' van liefde en trouw in familie- en andere systemen die maken dat men in feite leed verder draagt. In families kunnen zo levenspatronen ontstaan die van generatie tot generatie doorgegeven worden.
Een opstelling is een methode om de gezonde ordening, waarbij ieder op de eigen plek van betekenis kan zijn, te herstellen. Daar worden zowel de betrokkene zelf als zijn of haar familie beter van.
Hoe opstellingen in de praktijk gestalte krijgen kunt u lezen in de tekst over de Workshop Familieopstellingen die door Kronoz georganiseerd wordt in samenwerking met Anne Bijlsma.
Anne Bijlsma verliet de weg van het intellect, het willen kennen en vond in het systemisch werk met opstellingen wat ze zocht: wijsheid vanuit liefde en eerbied voor het leven. Zij werkt in een eigen psychosociale praktijk als therapeut-counselor, zowel individueel als in workshops met familieopstellingen.
Datum: dinsdag 17 november 2009 20:00u
Locatie:
H. Lucaskerk
Website:
psychenergie.nl
Website Anne Bijlsma: psychenergie.nl