Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Cultuur
Discussieavond: Het Feminisme
onder leiding van
Leonie van Wees
Leonie van Wees

Foto: © Leonie van Wees

Leonie van Wees
Leonie van Wees is vierdejaarsstudent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar interesses gaan uit naar feministische filosofie en naar filosofie en onderwijs. Zij is thans betrokken bij het project 'fysieke integriteit' van dr. H.A.F. (Henk) Oosterling, die ook haar scriptiebegeleider is.
Leonie schrijft haar scriptie over feministische filosofie en de filosofie van De Ander. Zij zet de twee hoofdstromingen binnen het feminisme tegenover elkaar: het zogenaamde 'gelijkheidsdenken' van Simone de Beauvoir en het 'differentiedenken' van Luce Irigaray. Daarbij laat zij zien dat De Beauvoir, door ruimte te maken voor emotie binnen het existentialisme, een ontmoeting tussen de zo problematische Zelf-Ander-verhouding mogelijk maakt. De Beauvoir overbrugt op deze manier de seksuele differentie van het differentiedenken, want uiteindelijk is het de vraag of man en vrouw elkaar nog werkelijk kunnen ontmoeten.
Datum: donderdag 13 december 2007 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
Hollandiagebouw
Kosten:
Entree gratis