Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: De drie filosofische stromingen in China

Monique Groeneveld
Monique Groeneveld
Het Confucianisme is een ethisch-filosofisch systeem, geformuleerd door de Chinese geleerde Confucius (551-479 v.Chr.) en behandelt onder andere politieke en staatsideologische onderwerpen en regels voor het maatschappelijk verkeer.
Het Taoïsme is het meest bekend door de Tao Te Tsjing, een klein boekwerkje over de Tao, geschreven door Lao Zi (ca. 600 v.Chr.). Tao betekent vrij vertaald 'De Weg' en heeft drie betekenissen: de natuurlijke wereld, spontane bevrijding van sociale conventie en de absolute werkelijkheid. Tao duidt op het ordenend principe achter het Universum dat ervoor zorgt dat alles verloopt zoals het verloopt.
Het Chinese Boeddhisme vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme dat in India is ontstaan als de leer van Boeddha of Boeddha Sakyamuni, zoals hij ook wel wordt genoemd.
Het Indiase Boeddhisme werd, nadat het in China was geïntroduceerd, onder andere beïnvloed door het Taoïsme en lokale religies. Er hebben zich in China nieuwe varianten ontwikkeld.
Deze filosofische stromingen kenden een grote bloeiperiode in het verleden. En nog steeds hebben zij grote invloed op het doen en laten van de mens in het moderne China.
Het Confucianisme en Taoïsme zijn van oorsprong Chinees en stammen beide ongeveer uit dezelfde periode, namelijk 5 6 eeuwen v.Chr. Het Chinese Boeddhisme stamt uit de eeuwen kort n.Chr. En is oorspronkelijk afkomstig uit India.
Datum: woensdag 8 januari 2014 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis