Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Lezing
de I Tjing
door Han Boering
Han Boering
Foto: © Han Boering
Op zondagmiddag 1 november a.s. houdt Han Boering voor Kronoz een lezing over de I Tjing in de H. Lucaskerk bij de Sluis. Aanvang 14.00 uur, entree gratis.
De I Tjing, het Boek der Veranderingen, is een Chinees orakelboek. De basis van de huidige tekst is drie duizend jaar oud. Het orakel kan antwoord geven op alle levensvragen. Het is echter niet te beschouwen als een ‘toekomstvoorspeller’, het is eerder te zien als een goede raadgever. Het geeft aanwijzingen bij de wisselingen van het menselijk lot en bij de veranderingen die zich in het leven voordoen. Het boek is, wat je zou kunnen noemen, ‘de bijsluiter van het leven’. Het gaat er vanuit dat het handelen van de mens, of soms juist het niet handelen, invloed heeft op de toekomst. Door de eeuwenoude wijsheid is er meer harmonie in het leven mogelijk. Zodoende groeit het persoonlijk evenwicht.
Het Boek der Veranderingen kreeg in de westelijke wereld vooral bekendheid door de vertaling van Richard Wilhelm, een Duitse missionaris, die in China gewoond en geleefd heeft. Zijn vertaling uit 1924 veroverde sinds de vijftiger jaren het westen. Ondanks vele andere vertalingen bleef de Wilhelm dé standaardvertaling van de I Tjing in het westen. Dat is niet zonder reden, de vertaling heeft een hoog geestelijk gehalte en getuigt van een diep psychologisch inzicht. Toch is de vertaling van Richard Wilhelm na vijfenzeventig jaar gedateerd geraakt. De huidige cultuur is anders dan die van vlak na de Eerste Wereld-oorlog. De moraal van een wereld waar de radio wordt ingevoerd is anders dan die van een wereld van digitale communicatie. Daarom was de interpretatie van het Boek der Veranderingen aan een ingrijpende vernieuwing toe.
De opzet van de I Tjing voor de 21ste eeuw is gelaagd. Het biedt in de eerste lagen de praktische toepassing van de I Tjing: wat te doen in bepaalde omstandigheden. Daardoor is deze interpretatie direct bruikbaar voor de diegene die het boek voor het eerst ter hand neemt of die alleen het orakel wil raadplegen. In de volgende lagen richt het boek zich op diegene die meer van de achtergrondfilosofie en de diepere lagen wil begrijpen. Mede door deze commentaren krijgt dit boek zijn unieke waarde. Zo kan de gebruiker van het boek zich als vanzelfsprekend ontwikkelen en ongemerkt zal de kennis van het wijsheidsboek het persoonlijk inzicht in het leven doen groeien. Dit is een boek dat een levenlang mee kan gaan.
Han Boering (1943) bestudeert de I Tjing sinds zijn jonge jaren. Hij publiceerde eerder het Handboek I Tjing, een handleiding bij het gebruik van de I Tjing en hij ontwierp hij het Spel der Veranderingen, een kaartspel ter raadpleging van de I Tjing.
Datum: zondag 1 november 2009 14:00u
Locatie:
H. Lucaskerk