Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing en discussie: Kennedy bij Kronoz
met
Klaas Kornaat
Klaas Kornaat

Foto: © Klaas Kornaat

De mythe
De mythe van de Kennedy-dynastie vormt in de media een steeds terugkerend element. Vriend en vijand, kenner en leek, jong en oud: bij iedereen leeft de fascinatie voor de familie van Ierse afkomst die tientallen jaren dominant aanwezig was in de Amerikaanse samenleving.
Glamour en rijkdom gingen gepaard met persoonlijke tragedies. Idealisme ging naadloos over in nietsontziende ambitie. Hoogstaande speeches die opriepen tot sociale inzet bestonden naast immoreel gedrag. Wellicht werden veel van de tegenstellingen binnen de Amerikaanse realiteit weerspiegeld in de historie van de Kennedy's en blijft hun lot daarom voor velen interessant.
Op 22 november jl. was het precies 50 jaar geleden dat president John F. Kennedy in Dallas werd vermoord. Een ware lawine van films, documentaires en praatprogramma's rolde via de media over het publiek heen.
Kennedy bij Kronoz
Kronoz organiseert in het kielzog van deze hype een avond om de Kennedy-fascinatie tegen het licht te houden en enige structuur te brengen in de vaak versplinterde en vertekenende informatie.
De presentatie in woord en beeld valt uiteen in drie delen:
* De wording van het Kennedy-imperium
* President Kennedy: de duizend dagen die eindigden met de moord in Dallas
* De historie van een familie: spanning tussen mythe en realiteit
Natuurlijk word je uitgenodigd om deel te nemen door te debatteren rond de kwesties die de revue passeren.
Klaas Kornaat
Historicus en auteur Klaas Kornaat (1957) zal beelden, filmfragmenten en muziektracks uit de periode 1960-1963 die geïnspireerd waren door de Kennedy's presenteren en toelichten.
Klaas heeft de lezing in samenwerking met Reinard Maarleveld voorbereid en is historicus en verzamelaar van vooral papieren uitingen. Hierbij valt te denken aan tijdschriften, kranten, brochures, pamfletten, politieke prenten uit de laat negentiende en de twintigste eeuw. Centraal in de verzameling staan de uitgaven van allerlei politieke, culturele en maatschappelijke organisaties. Wat hem onder meer fascineert, is de maatschappelijke actie en de kleurrijke figuren die hierbij betrokken waren. Opmerkelijk is dan een uitspraak van Klaas: "een tevreden verzamelaar is geen onruststoker".
Datum: woensdag 27 november 2013 20:15u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
St. Willibrorduskapel (Atelier Hans Rikken), Emaus 44-B
Kosten:
Entree gratis