Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: Karma en reïncarnatie volgens Steiner
door
Aart van der Stel
Aart van der Stel
Over de lezing
Het is niet meer zo heel erg wereldvreemd om onderwerpen als karma en reïncarnatie aan de orde te stellen. In het gewone taalgebruik kom je ze steeds vaker tegen. Toch is het de vraag wat je ermee aanmoet en hoe het denken in termen van lot en kans, om het eens populair te zeggen, in het dagelijks leven werkzaam kan zijn. Anders gezegd: wat heb je er aan en wat doe je er mee? Kun je thema's als karma en reïncarnatie gebruiken als leidraad voor het dagelijks bestaan? Het bestaan dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een samenleving die zich in haar "wezensvragen" in toenemende mate baseert op de gangbare, materialistische wetenschap? Wetenschap die weinig ruimte laat voor geloof of spiritualiteit? Het is bijvoorbeeld voor de moderne wetenschap niet de mens die nadenkt en zijn lichaam vormgeeft, maar het is zijn brein dat gedachten produceert en het is zijn genetisch materiaal dat zijn levensloop bepaalt.
Dat karma en reïncarnatie toch toenemend salonfähig worden en bespreekbaar zijn, wijst erop dat er toch ook behoefte bestaat aan een ander mensbeeld en kennis van "de wereld achter de dingen". Karma en reïncarnatie, als idee of gedachte, kunnen tegemoetkomen aan allerlei vragen die met zingeving te maken hebben. Veel mensen ontwikkelen in de loop van hun leven gedachten over de manier waarop hun leven gelopen is en gaan zich navenant "waarom-vragen" stellen. Denken in termen van karma, (lots)bestemming, kan voor het zoeken naar antwoorden op al die vragen een bruikbaar kader scheppen.
Dat het in onze tijd nog niet te bewijzen is dat er een leven na dit leven is of dat wij op aarde met een bedoeling gekomen zijn en hier rondlopen om ons op een bepaalde manier te ontwikkelen, doet daar niet zoveel aan af.
Over Aart van der Stel
Aart van der Stel (Rotterdam, 1951) studeerde geneeskunde in Rotterdam en was jarenlang werkzaam als antroposofisch huisarts. Daarnaast was hij langdurig schoolarts, gaf hij veelvuldig voordrachten en cursussen over medisch-antroposofische onderwerpen en verschenen er diverse publicaties van zijn hand. Sinds 2005 is hij voornamelijk werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Rotterdam en Den Haag, geeft hij les aan een opleiding tot natuurvoedingskundige in Driebergen en heeft hij een consultatieve praktijk voor antroposofische geneeskunde bij Symphytum in Vlaardingen.
Datum: woensdag 9 april 2014 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis