Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz Cultuur
De Voorzorgcultuur
door
Roel Pieterman
Roel Pieterman
Eigen schuld of systeemfout: verdeling van verantwoordelijkheid in de voorzorgcultuur.
Roel Pieterman analyseert in zijn boek De voorzorgcultuur: streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid (BJU, 2008) de paradox dat 'steeds kleinere risico's tot steeds grotere bezorgdheid leiden'. Hij signaleert vele ontwikkelingen die hierbij een rol spelen en daarvan betreft de vraag wie de verantwoordelijkheid toekomt om schade te voorkomen of - als deze toch optreedt - te vergoeden. In De voorzorgcultuur gaat het vooral over risico's waarvoor de verantwoordelijkheid van burgers steeds verder wordt uitgehold. Nader onderzoek - naar zogenaamde levensstijlrisico's - leert echter dat er ook zaken zijn waar burgers wel degelijk op hun persoonlijke verantwoordelijkheid worden aangesproken. Toch blijkt ook daar het idee van belang dat vooral 'systeemfouten' de oorzaak van problemen zijn.
Tijdens zijn lezing zal Pieterman deze kwesties bespreken. Hij gaat daarbij niet alleen in op feitelijke ontwikkelingen, maar legt ook normatieve vragen voor over een goede verdeling van verantwoordelijkheden. Roel Pieterman (1953) is hoofddocent rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is daar gepromoveerd op de dissertatie De plaats van de rechter 1813-1920. Roel staat kritisch tegenover de roep vanuit de samenleving dat alles 'voorkomen had moeten worden' nadat zich een ernstig incident heeft voorgedaan. Die roep blijkt te kunnen leiden tot onverstandige inzet van schaarse middelen. Meer rust en overweging bij besluitvorming kunnen zijns inziens bijdragen aan meer goede levenskansen voor meer mensen en voor meer natuurkwaliteit.
Datum: zondag 19 februari 2012 15:00u
Locatie:
Markt 21