Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Ontmoeting
Wat inspireert u?
door Sander Groen & Roland van Vliet
Vlaardingse kunstenaars werden door Kronoz uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst met als thema: Wat inspireert u?. Sander Groen vervulde naast de rol van ceremoniemeester ook die van dichter. Hij leverde een prachtige bijdrage over de figuur en het begrip Chronos.
Diverse dichters droegen uit eigen werk voor: Voormalige stadsdichters Kees Alderliesten en Elma Oosthoek, maar ook de toen nog niet benoemde stadsdichter Benne van der Velde.
De muzikale bijdrage werd geleverd door Cornelis Pons en Anton Swaneveld
De standup filosoof Roland van Vliet van het Filosofisch Instituut voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische Communicatie verkende het thema Wat inspireert u
Datum: zondag 25 mei 2008 14:00u
Locatie:
Loenz, Markt 21
Website Roland van Vliet: rolandvanvliet