Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: Patanjali, de grondlegger van de Raja Yoga
door
Klaas Stuive
Klaas Stuive
De lezing
De grote wijze (Maharishi) Patanjali leefde ongeveer 200 v. Chr. en wordt alom geroemd als de vader van de Yoga. Uit eerbetoon noemt men zijn Yogastelsel ook wel 'Raja Yoga' (Koninklijke Yoga). Onder dit Yogastelsel kunnen we alle serieuze Yogavormen, zoals @iKriya Yoga@/i, @iHatha Yoga@/i, @iMantra Yoga@/i, @iBhakti Yoga@/i, @iJnana Yoga@/i en @iKarma Yoga@/i scharen. Zijn leerdichten omvatten het klassieke Yogastelsel, dat gebaseerd is op een oeroude levenswijsheid. Deze wijsheid heeft een universeel karakter en blijft altijd toepasbaar omdat het een ervaringswetenschap is. Deze oude wijsheid vinden we ook terug in @iVedas@/i, @iAranyankas @/i('woudboeken'), @iUpanishads @/i('aan de voeten van de meester'), maar vooral ook in de@i Bhagavad Gita@/i (het Lied van de Heer).
Het woord Yoga betekent in het Sanskriet 'samenvoegen' of 'onder een juk brengen'. Vaak vertaalt men dit woord met 'eenwording met je essentiŽle Aard'. Volgens de oude wijsheid kan de mens met Yoga een 'volmaakt mens' worden. In feite is sprake van een herontdekking van wie jij in werkelijkheid bent. Het stelsel leidt uiteindelijk naar @iMoksha@/i, bevrijding van je ware Zelf uit de wereld van dualiteit.
Klaas Stuive weet - door jarenlange ervaring - op een boeiende, geïnspireerde en toegankelijke wijze uitleg te geven over de inhoud van de klassieke Yoga, een oude wijsheid die universeel toepasbaar is in ons leven van alle dag. Een lezing die je gewoon niet kunt en mag missen!
Voorafgaande aan en aan het einde van de lezing wordt er kort gemediteerd. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de unieke opbouw van de leerdichten van Patanjali, de opbouw van deze leringen (de vier Pada's), de acht stappen van het Yogastelsel en de essentiŽle betekenis daarvan in ons leven. De lezing zal ongeveer 2 uur duren. Nadien is er gelegenheid om vragen te stellen.
Klaas Stuive
Klaas Stuive MCM (61 jr), is yogameester, schrijver, filosoof en dichter. Hij is gedurende meer dan 35 jaar bezig geweest als politieofficier bij de Politie Regio Utrecht en als manager-partner bij In-pact BV en In-pact Professionalisering en aldaar werkzaam op het gebied van politie en veiligheid. Inmiddels heeft hij ruim dertig jaar ervaring met klassieke Yoga. Hij is voorzitter van Stichting Raja Yoga Nederland en voorzitter van de landelijke Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN). In 2006 ontving hij de eretitel van Yogabrahmacharya van The International Yoga Federation (IYF) voor zijn verdienste op het gebied van klassieke Yoga. Van zijn hand zijn diverse publicaties en studieboeken over Yoga verschenen.
Datum: dinsdag 12 november 2013 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis
Meer informatie: Raja-Yoga.nl
Meer uitleg: Patanjali.pdf