Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz Cultuur
Die eeuwige jeugd toch ...
door Toby Witte
Toby Witte

Foto: © Toby Witte

Op zondag 20 november a.s. organiseert Kronoz weer een Filosofisch Café, ditmaal in 'De Kroepoekfabriek', Koningin Wilhelminahaven ZZ 2a, in Vlaardingen. Gast is Dr. Toby Witte, die zal spreken over 'Die eeuwige jeugd toch ...'. Aanvang 15.00 uur, welkom vanaf 14.30 uur, gratis entree. Voor meer informatie zie www.kronoz.nl.
=======================================================================
Die eeuwige jeugd toch
Het geweeklaag over het gedrag van jongeren is de afgelopen decennia, of zelfs eeuw mogen we zeggen, niet verstomd. Overlast van jongeren scoort altijd hoog op de klachtenlijst van burgers en geniet met enige regelmaat de politieke aandacht van de (lokale) overheid. Het debat en oordeel over de jeugd kenmerkt zich door een hoog moralistisch gehalte: we zeggen allemaal te weten hoe we de jeugd behoren op te voeden maar de resultaten zijn er niet naar. Sterker nog, Nederland is binnen Europa het land met de hoogste pedagogendichtheid. Het lijkt allemaal niet te helpen. Is dit zo? Zo ja, hoe komt dat dan? We roepen in koor om 'drang- en dwangmaatregelen', zoals opvoedingskampen voor de meest maatschappelijk ontspoorden.
En niet te vergeten, volgens sommigen, was het vroeger allemaal een stuk beter. Ieder wel- en nadenkend mens weet natuurlijk dat dit absoluut niet zo is. De Pietjes Bell (het beruchte straatschoffie rond 1900 in de verhalen van Chris van Abkoude) hebben altijd bestaan en zullen (gelukkig) nooit van het straattoneel verdwijnen. De jeugd kreeg en krijgt telkens een ander etiket opgeplakt: van 'verwilderde' en 'ongeorganiseerde' jongeren tot Liesveldjeugd en Kommuniojongeren (in Vlaardingen) en Lijnbaanjeugd (in Rotterdam). We spreken nu van overlastgevende hang- en risicojongeren en bezigen allerlei niet nader te noemen negatieve kwalificaties.
Er is van alles en nog wat geprobeerd om het gedrag van de rebelse jeugd te kanaliseren: in het verleden door middel van een opvoedend beschavingsoffensief tot tegenwoordig onder andere de sluitende ketenaanpak. Tot voor kort werd de verklaringsgrond voor het normafwijkende gedrag van jongeren hoofdzakelijk gezocht in een gebrekkige opvoeding en sociale factoren. Inmiddels heeft zich een tweetal 'nieuwe' verklarende hypes aangediend: het puberbrein en generatie X.
In de lezing neemt Toby Witte de toehoorders aan de hand van contemporain historisch en sociologisch onderzoek mee langs de bovengenoemde aspecten. Vlaardingen zal hierbij zeker niet worden overgeslagen. Het thema biedt voldoende ruimte voor debat en gedachtewisseling.
Over de spreker
Dr Toby Witte (1955) studeerde geschiedenis en sociale wetenschappen. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over stadsregionaal (lokaal) beleid en bestuur en binnengemeentelijke decentralisatie. Op het terrein van grootstedelijke vraagstukken schreef Witte over sturing van de welzijnssector, jongeren & geweld, participatie, sociaal investeren, moslimjongeren, voortijdig schoolverlaten en verrichtte hij enkele landen- en stedenvergelijkende studies. Over Vlaardingen schreef Witte een boek over de Broekpolder en in een tweetal jaarboeken van de Historische Vereniging Vlaardingen over: 'Lastige Vlaardingers' en 'Collegevorming, 1946-1998'.
Witte was tot 1996 conrector van een scholengemeenschap en daarna werkzaam als hoofddocent bestuurskunde en politicologie bij diverse hogescholen. Van 2001 tot en met 2007 was hij (onderwijs)manager van de masteropleiding Urban Education en de kenniskring Opgroeien in de Stad van de Hogeschool Rotterdam. Nadien was hij hoofd van het Expertisecentrum Praktijkgericht Onderzoek (EPO).
Datum: zondag 20 november 2011 15:00u
Welkom vanaf: 14:30u
Eindtijd (plm): 18:00u
Muziek: Poffer & Plaat
Locatie:
De Kroepoekfabriek
Kosten:
Entree gratis
Contactadres: Toby Witte