Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Lezing
Het Humanisme.
door Jack Tsang
Een rechtvaardiger samenleving
Op dinsdagavond 20 mei 2008 zal het vooral gaan over Humanisme als moreel en politiek streven. Humanisten vinden menselijke waardigheid van belang. De ander serieus nemen is een eerste voorwaarde. Dat vraagt om 'tolerantie' en 'nieuwsgierigheid'. Nu gaat het natuurlijk niet alleen om individuele personen en hoe die met elkaar omgaan.
De vraag hoe wij een rechtvaardige samenleving kunnen bevorderen vraagt om een analyse van de huidige situatie. Met daaropvolgend de vraag wat wij kunnen doen om de maatschappelijke structuren zo in te richten dat ontwikkeling en ontplooiing voor iedereen mogelijk wordt. Het spanningsveld van solidariteit en persoonlijk verantwoordelijkheid dringt zich dan op. Op deze avond zullen we daarover vooral met elkaar in gesprek gaan. Wat Jack Tsang betreft doen we dat vanuit de dagelijkse ervaringen in privé, werk, verenigingen, politiek en andere 'ontmoetingsplekken'. Anders gezegd we praten over het leven zelf.
Jack Tsang
Jack Tsang is op dit ogenblik fractievoorzitter in de gemeenteraad voor GroenLinks en heeft in de jaren zeventig een viertal jaren voor het Humanistisch Verbond gewerkt.
Datum: dinsdag 20 mei 2008 20:00u
Locatie:
Hollandiagebouw