Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Ubuntu, de Afrikaanse spiritualiteit

Maria van den Boer
Maria van den Boer
Op woensdagavond 14 november 2012 om 20.00 uur houdt Maria van den Boer voor Kronoz een lezing over Ubuntu, de Afrikaanse spiritualiteit.
Ubuntu is een Bantu-woord en wordt wel vertaald met Ik ben, omdat wij zijn. De menselijke verbondenheid en het verzoeningskarakter staan hierbij centraal: Als ik jou als mens behandel, word ook ik meer mens.
Als iemand in Afrika tegen je zegt dat je ubuntu hebt, is dat een groot compliment. Het betekent dat je hartelijk, open en medemenselijk bent. De term verwijst naar een eeuwenoud gedachtegoed dat overal in Afrika dezelfde basiskenmerken heeft. Ubuntu heeft zijn wortels in oude Afrikaanse religieuze opvattingen, waarbij de verbondenheid met de onzichtbare wereld van geesten en voorouders van groot belang is.
Ubuntu is filosofie, spiritualiteit en praktische ethiek ineen. Zij heeft invloed op alle levensterreinen zoals politiek, gezondheidszorg, religie, rechtspraak, economie, ecologie. Ubuntu is van grote diepte en heeft nog steeds actuele waarde. Zo is de waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika hierop gebaseerd en hebben mensen als Nelson Mandela en Desmond Tutu zich door deze spirituele filosofie laten inspireren.
Op deze avond vertelt Maria over de achtergrond en betekenis van Ubuntu, over de plaats van de goden, geesten en voorouders, over waarom Ubuntu het geschenk van Afrika aan de wereld wordt genoemd en of wijzelf Ubuntu in ons leven kunnen integreren.
Datum: woensdag 14 november 2012 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
Nog niet bekend ...
Kosten:
Entree gratis