Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Filosofisch Cafť
Heimwee van de filosofie
door Christian van der Veeke
Christian van der Veeke
Foto: © Christian van der Veeke
Christian van der Veeke studeerde in december 2007 af aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is thans als promovendus betrokken bij Dr. Van Oenens onderzoeksproject 'Interactieve metaalmoeheid', onderdeel van het NWO-programma Omstreden Democratie.
Van der Veeke heeft de Leo Polak Scriptieprijs ontvangen voor zijn scriptie 'Heimwee van de filosofie: Een analyse en evaluatie van de wijsgerige toepassing van vervreemding.' In deze scriptie analyseert hij de ontwikkeling van het begrip vervreemding, dat gebruikt wordt om een situatie te benoemen waarin de mens niet thuis is in de wereld, maar dat wel zou moeten en willen zijn. Hij komt tot de conclusie dat de wijsbegeerte de vervreemding beter achter zich kan laten, omdat zij gepaard gaat met een beroep op de wezenskern van de mens en een essentiŽle eenheid tussen mens en wereld veronderstelt. Van der Veekes analyse beweegt zich vooral op het terrein van gemeenschapsvorming en heeft tevens raakvlakken met het omgaan met verlies vanuit een historisch perspectief. Het gaat hem om de doordenking van voorwaarden voor nieuwe concepten van gemeenschapsvorming en van het verlies dat we daarbij voor lief moeten nemen.
Datum: zondag 26 april 2009 14:00u
Locatie:
Loenz, Markt 21