Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz lezing
Advaita Vedanta
Door Volker Hinten
Volker Hinten
Foto: © Volker Hinten
Op woensdag 10 november 2010 om 20.00 uur, zal Volker Hinten, o.a. de oprichter van advaiteweb.nl, in Café Loenz een lezing geven over Advaita Vedanta. Na afloop is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. De entree is gratis.
Advaita Vedanta is te beschouwen als een tijdloze bevrijdingsleer. De filosofische bron van deze leer worden de Upanishaden genoemd. De oudst bekende, op schrift gestelde Upanishaden, dateren van ongeveer de 8e tot de 6e eeuw voor Christus. Upanishaden zijn eigenlijk te beschouwen als een soort van notulen die werden bijgehouden over bijeenkomsten van esoterische scholen rondom een leraar. Deze bijeenkomsten waren vertrouwelijk en geheim. Ongeveer de 8e eeuw na Christus heeft Shankara deze geheime leer van Advaita Vedanta als het ware opnieuw bewerkt waardoor het meer toegankelijk werd voor de zoeker naar waarheid. De traditie die daaruit ontstond is dat de leer wordt overgebracht van vader op zoon maar moet in deze context gelezen worden als degene die heeft begrepen geeft onderricht vanuit dat begrip aan degene die dat begrip deelachtig wil worden. De leerling die zelf doordringt tot dat begrip is vanaf dat moment leerling-af. Niet veel anders dan zoals het hoort toe te gaan bij het verkrijgen van een vakdiploma.
De kern van deze leer is de verwijzing naar non-dualiteit. De term non dualiteit verwijst op zijn beurt weer naar dat waarin en waardoor alle objecten verschijnen, tot wasdom komen, en weer sterven. Waarin en waardoor tegendelen hun eeuwige, cirkelende dans uitvoeren als schepper én vernietiger.
Belangwekkend in deze leer is dat wij als mens niet worden beschouwd als een afgescheiden entiteit die in deze cirkelende dans van schepping en vernietiging wordt geworpen door een of andere godheid, die wij schatplichtig zijn, - maar ten diepste juist datgene zijn waarin deze dans van dualiteit wordt gedanst. Dat dit weten, (je dus realiseren dat je dat bent) het een en ander kan impliceren in het dagelijkse leven en onze kijk daarop, is iets waarover Volker graag met u van gedachten zal wisselen.
Datum: woensdag 10 november 2010 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
Loenz
Kosten:
Geen
Website Volker Hinten: Advaitaweb