Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Filosofisch Café
Denken over Megapolis
Door Jan-Hendrik Bakker
Jan-Hendrik Bakker
Foto: © Jan-Hendrik Bakker
Op zondag 28 november 2010 om 14.00 uur, zal filosoof Jan-Hendrik Bakker een inleiding houden, inclusief enkele filmfragmenten, met de titel ‘Denken over Megapolis’.
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden: de mens is een stadsdier. Het leven in de stad is onze tweede natuur geworden. Maar modernisering en globalisering hebben de afgelopen vijftig jaar het stadsleven zo ingrijpend veranderd dat we ons moeten afvragen of we aan de vooravond staan van een megapolisering die de weinige leefruimte tot (schaars) consumptieartikel zal maken. Jan-Hendrik Bakker pleit voor diversiteit in bouwen, leven en landschap, een liefdesverklaring aan de stad als het centrum van ons dagelijks leven.
Jan-Hendrik Bakker (1953) is filosoof, schrijver en journalist. Hij promoveerde op een een studie over literatuur, media en filosofie. De laatste jaren is hij zich steeds meer bezig gaan houden met vragen over onze manier van leven en wonen. Zijn invalshoek is daarbij de stedelijke samenleving. Daarin komen alle vragen over ethiek, milieu en existentie samen. In Welkom in Megapolis uit 2008 belicht hij politieke, ecologische en stedenbouwkundige kwesties vanuit een filosofisch perspectief, waarbij ook de kunsten een grote rol spelen.
Als mensen steeds meer (individueel) beslag op ruimte gaan leggen en steeds mobieler worden, wat is dan de rol van de plaats nog en de binding met het lokale? Wat zijn de gevolgen voor onze identiteit?
Een essay uit dit boek werd bekroond met de Jan Hanlo Essay Prijs Klein 2007. Jan-Hendrik schreef eerder Tijd van lezen. Transformaties van de literaire ruimte (1999) en Toewijding. Over literatuur, mens en media (2003).
Volgend jaar verschijnt De grond van het bestaan, waarin allerlei aspecten van de relatie stad en grond worden belicht. Hij publiceert verder in literaire tijdschriften, het AD en verschillende vakbladen. Verder geeft hij filosofiecursussen aan verschillende instellingen. Hij is een geboren Vlaardinger, houdt van de stad en werkte er ook enige tijd als journalist.
Datum: zondag 28 november 2010 14:00u
Eindtijd (plm): 17:00u
Welkom vanaf: 13:30u
Locatie:
Loenz
Kosten:
Entree gratis
Website Jan-Hendrik Bakker: Filosofie & Literatuur
Muzikale intermezzo's: LAIKA
Flyer: Buitenkant   Binnenkant
Jan-Hendrik Bakker
Foto: © Jan-Hendrik Bakker
Sfeerfoto 's gemaakt tijdens deze bijeenkomst:

Copyright: Arie Wapenaar
Foto: © Arie Wapenaar